วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเสริมสำหรับนำไปผลิตยาเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ร่วมถึงการพัฒนาสมุนไทยยาไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคและอนาคต โดยสามารถส่งเสริมการขยายตัวของวงการสมุนไพรไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ณ แปลงเกษตรสถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมุนไพรไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายจนทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี