วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด ลงแปลงผักสวนครัวด้านหน้าสำนักงาน โดยใช้เวลาว่าง ช่วยกันขุดดินทำแปลงปลูกผักเพื่อปลูกผักและดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ผักบุ้งจีน พริก คะน้า ผักกวาวตุ้ง มะเขือเทศ มะเขือเปราะขาว/คางกบ โหระพา หอมญี่ปุ่น ต้นหอม ผักชีจีน ดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย ฯลฯ อีกทั้งแบ่งหน้าที่กันในการรดน้ำและดูแล เก็บผลผลิต ซึ่งจะนำผลผลิตมาประกอบอาหารในสำนักงาน และยังได้นำกลับไปทานที่บ้านได้อีก ต่อไป นายนพดล พินิจ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 จึงได้จัดทำ “โครงการ CLEAN and Green Office สำนักงานนี้มีรัก ปลูกผักกินเองสู้ภัยโควิด-19” โดยอาศัยเวลาว่างจากงานประจำ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ว่างด้านหน้าสำนักงาน ปรับปรุงดินทำแปลงผักสวนครัวง่าย ๆ ที่กินกันอยู่ทุกวันในครัวเรือน เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวัน สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังสร้างภูมิทัศน์ในสำนักงาน สวยงาม น่าอยู่ และน่าทำงานมากขึ้น ตามนโยบายของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม