วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดโดยสำนักประมงจังหวัดมหาสารคามร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อมอบให้นายอำเภอยางสีสุราช และผู้นำชุมชน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของชุมชน จำนวน 500,000 ตัว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ตำบลแกงเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม