วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ได้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร อัยการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง