วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วย บริษัท สยามคูโบต้า คูโบต้ามหาสารคาม, หัวหน้าหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม, นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยมีนายอำเภอกันทรวิชัย และชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย จำนวน 4 หมู่บ้านได้แก่ 1.บ้านดอนนา จำนวน 100 ครัวเรือน 2.บ้านหนองแข้ จำนวน 131 ครัวเรือน 3.บ้านห้วยชัน 72 ครัวเรือน และ4.บ้านโขงกุดเวียน จำนวน 66 ครัวเรือน ที่ได้ผลกระทบในครั้งนี้ร่วมรับมอบอุปโภค-บริโภคดังกล่าว หลังจากนั้นเวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย บริษัท สยามคูโบต้า คูโบต้ามหาสารคาม กรรมการผู้จัดการคูโบต้า และหัวหน้าหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปที่บ้านโขงกุดหวาย หมู่ที่ 7 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม เพื่อร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 100 ครัวเรือน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท สยามคูโบต้า คูโบต้ามหาสารคาม ที่อยู่เคียงข้างให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในครั้งนี้ ขณะนี้จังหวัดมหาสารคาม ระดับเริ่มลดลงเป็นวันแรก คาดว่าอีกไม่กี่วันคงจะเข้าสู่ปกติ เพราะมวลน้ำส่วนใหญ่เข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ทั้งนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อที่ให้การเยียวยาโดยเร็ว และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในครั้งนี้ หากมีปัญหาความเดือดร้อน ให้รีบแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเรียนนายอำเภอ แล้วรายงานให้จังหวัดได้รับทราบจะได้ช่วยเหลือโดยเร็ว ซึ่งนโยบายจังหวัดคือให้ดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในครั้งนี้