วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.45 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาบนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,495 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเชิญพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.มหาสารคาม