วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯและตรวจติดตามงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ (งบฯพัฒนาจังหวัดและงบฯกรมปศุสัตว์) ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม