"วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดในโคเนื้อ ณ บ้านซองแมว ม.13 และ บ้านวังปทุม ม.18 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 90 ตัวอย่าง