วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี ทั้งนี้ ได้มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม