วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกพระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลโคกพระ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ให้แก่สุนัขเพศผู้ 9 ตัว สุนัขเพศเมีย 10 ตัว แมวเพศผู้ 9 ตัว และแมวเพศเมีย 15 ตัว รวมทั้งหมด 43 ตัว