วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม และปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมดำเนินการเข้าพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าสัตว์และซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่า ณ สถานประกอบการ ชื่อ เฌอแตม หมูสด หมูหัน บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน ไม่มีการฝ่าฝืนแต่อย่างใด