วันที่ 22 มกราคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการผ่าตัดทำหมันลดประชากรสุนัข-แมว โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดป่าอุดมมงคล บ้านหนองแสน หมู่ที่ 3 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ให้แก่สุนัขเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 7 ตัว และแมวเพศเมีย 5 ตัว รวมทั้งหมด 20 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20 ตัว