วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม และปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ชนิดสุกร เพื่อการนำออกนอกราชอาณาจักร ณ สุนิษาฟาร์ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม