วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  โดย สัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี และนายสัตวแพทย์หญิงพรหมพร  จตุพัทธอนันต์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้เข้าร่วมกับนายไชยันต์ จันทอุสาห์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ อบต.เขวา อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน  12ตัวเพศเมีย จำนวน9ตัว เพศผู้ 3ตัว แมว 16ตัวเพศผู้ 5ตัว เพศเมีย 11 ตัว รวมทั้งหมด 28ตัวฉีดวัคซีนจำนวน 28 ตัว