วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับจังหวัด  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับอำเภอร่วมตรวจประเมินสนามชนไก่ของนายธานี วันวาน ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม