วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืนและปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 13 ราย  เพื่อเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงตามเส้นทางเดินทาง เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงตลอดเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานรับปริญญา