วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่านดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดบ้านโนนม่วง ตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 6 ตัว จำนวนแมว 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวมทั้งหมด 7 ตัว