วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ อำเภอเมือง ตำบลตลาด จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 5 ตัวเพศเมีย5ตัว จำนวนแมว 5 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวมทั้งหมด 10 ตัวฉีดวัคซีนจำนวน 10 ตัว