วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  และ นายวรสิทธิ์  ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พิธรรม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุขนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช