วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์หญิง พรหมพร จตุพัทธอนันต์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสนั่น จันดาเรืองปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดป่าบ้านหนองกุง ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 16 ตัว เพศเมีย 14 ตัวเพศผู้ 2 ตัว รวมทั้งหมด 16 ตัวฉีดวัคซีนทั้งหมด 16 ตัว