วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด (กรณีต่ออายุ) เข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ชนิด โค, กระบือ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ณ เดวิตฟาร์ม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม