วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขและแมวทั้งสิ้น 748 ตัว ในพื้นที่ตำบลนาสีนวลและตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม