วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายสัตวแพทย์หญิงอัญชลีคำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัยร่วมมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคามลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อนำออกนอกราชอาณาจักร ชนิดสัตว์ สุกร ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ฟาร์ม