วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามมอบหมายสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และนายสนั่น จันดาเรือง ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านสนาม ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายนพสิทธ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม
ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์มหาสารคามเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ประชาชน บริการ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ เห็บหมัดให้สัตว์เลี้ยง และแจกเวชภัณฑ์ให้ผู้มาใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๐๐ ราย จำนวนโค ๖๑๑ ตัว กระบือ ๘๐ ตัวจำนวนสุกร ๘๔ ตัว จำนวนสัตว์ปีก ๓,๖๘๔ ตัว จำนวนสุนัข ๑๖๗ ตัว แมว ๓๕ ตัว เป็ด ๒๗๐ ตัว