วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวพรหมพร จตุพัทธอนันต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนางพรรณวดี เพชรประยูร รักษาการแทนปศุสัตว์อำเภอแกดำและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำร่วมกับนายสมคิด ทับชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 9 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 8 ตัว รวม 22 ตัว และโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 45 คน ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม