วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.10 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายสัตวแพทย์หญิง อัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ให้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ร่วมกับ ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ในรายการวิทยุ " ผู้ว่าฯ มหาสารคามพบประชาชน" ณ สถานีวิทยุมหาสารคาม คลื่นความถี่ 106.5 MHz นำโดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม