วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการนำเข้าภายในราชอาณาจักร ชนิด ซากโค-สุกร เพื่อบริโภค (กรณียื่นต่ออายุ) บริษัท อาลดิน ฟู้ด จำกัด จังหวัดมหาสารคาม