วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี คำใสย์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยและนายสนั่น จันดาวเรืองปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดบ้านวัดกู่สุนทราราม ตำบล เสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 15 ตัวเพศเมีย 9 ตัวเพศผู้ 6 ตัว รวมทั้งหมด 15 ตัวฉีดวัคซีน 16 ตัว