วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวพรหมพร จตุพัทธอนันต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม เข้าร่วมโครงการติดตามเร่งรัดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เพื่อร่วมฝึกทำลูกดอกยาสลบ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ณ อ.เชียงคานและอ.เมือง จ.เลย