วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมกับ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม  หัวข้อ มาตรฐานฟาร์ม GFM ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านหนองเสียว ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม