วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางสาวอัญชลี คำใสย์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตำบลนาสีนวล
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์มหาสารคามเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ประชาชน บริการ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ เห็บหมัดให้สัตว์เลี้ยง และแจกเวชภัณฑ์ให้ผู้มาใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีผู้ใช้บริการจำนวน ๗๓ ราย จำนวนโค ๓๘๔ ตัว กระบือ ๙๑ ตัวจำนวนสุกร ๗๒ ตัว จำนวนสัตว์ปีก ๓,๖๘๔ ตัว จำนวนสุนัข ๑๐๒ ตัว แมว ๔๕ ตัว เป็ด ๕๘ ตัว ไก่ ๑,๘๑๑ ตัว