วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมจัดนิทรรศให้ร่วมรู้ในด้านการปศุสัตว์ แก่คณะกรรมการตรวจรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน และบุคลากรที่เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม