วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ปศุสัตว์อำเภอแกดำ ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม มอบใบประกาศนียบัตรพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองฯ จำนวน 16 แห่ง และระดับอำเภอ 1 แห่ง คืออำเภอแกดำ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ระดับท้องถิ่นมีนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนรับมอบฯ ระดับอำเภอมีนายอำเภอแกดำ เป็นผู้รับมอบฯ โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการมอบฯ