วันที่  ๑ เษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกร  อินทแพทย์   ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย สัตวแพทย์หญิง อัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี