วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการการนำออกนอกราชอาณาจักรของ ”โชคเนรมิตรฟาร์ม“ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม และคอกขายกลาง "ทองอุไรฟาร์ม" ในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม