วันที่ 23-25 เมษายน 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ สัตวแพทย์อัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, สัตวแพทย์หญิงพรหมพร จตุพัทธอนันต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, สัตวแพทย์หญิงเอมวลี วิมุกตานนท์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ สัตวแพทย์หญิงสุภาพร ธานี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมซ้อมแผนการสอบสวนการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ของประเทศไทย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้
1. มาตรการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
2. การเก็บตัวอย่างในสุกร
3. การแจ้งเตือน การสอบสวนโรค และการวินิจฉัยโรค
4. การควบคุมโรค และการสื่อสาร
5. การควบคุมโรคในระยะยาว
6. แนวทางการควบคุมโรคในแต่ละจังหวัด และข้อซักถามจากทางพื้นที่