วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวพรหมพร จตุพัทธอันัต์นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐปศุสัตว์อำเภอบรบือและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบรบือ ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแวง ตำบล บัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 21 ตัวเพศเมีย 7 ตัวเพศผู้ 14 ตัว แมวจำนวน 4 ตัวแมวผู้ 1ตัวแมวเมีย 3 ตัว รวมทั้งหมด 25 ตัว