วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวพรหมพร จตุพัทธอันัต์นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย สารศาสตร์บัญชาปศุสัตว์อำเภอชื่นชมและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดส่างแก้วบ้านนาฝาย ตำบล กุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 19 ตัวเพศเมีย 12 ตัวเพศผู้ 7 ตัว แมวจำนวน 7 ตัวแมวผู้ 2 ตัวแมวเมีย 5 ตัว รวมทั้งหมด 26 ตัว