วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และตำรวจ ออกสุ่มสำรวจห้องเย็น พร้อมให้คำแนะนำ ตามมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร ปี ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้เลี้ยง ผู้ส่งออก ซึ่งครอบครองสุกรที่มีชีวิตตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ที่มีปริมาณร่วมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งต่อพาณิชย์จังหวัด