วันที่ 26  กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.  นายวรกร อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้ นายเกชา  นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามข้อเท็จจริง กรณีกระบือแม่พันธุ์ เพศเมีย จำนวน 2 ตัว ของนายชาย สารบุญ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 6 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ