วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายดิเรก สุดาเดช ปศุสัตว์อำเภอแกดำ ตรวจติดตามโครงการธนาคาร โค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ หมู่ที่ 1,14,20 ต.วังแสง อ.แกดำ
1.ติดตามลูกตัวที่1 เพศเมีย จำนวน 7 ราย
2.ติดตามลูกตัวที่1เพศผู้
จำนวน 4 ราย
3.ติดตามลูกเกิด จำนวน 4 ราย