วันที่ 15 ธันวาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสนั่น จันดาเรือง ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ร่วมงานการคัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้านที่มีผลงานโครงการธนาคารฯ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมี นาย อิทธิพัฒน์ จำรัสบุญหิรัญ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนากาาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นคณะกรรมการคัดเลือก ณ กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านกุดนาดี ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"