วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด (กรณียื่นขอใหม่) บริษัท เจ๊อ้วน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด อำเภอกันทรวิชัย และตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด (กรณีต่ออายุ) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม