วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 นายวรกร อินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ  จำกัด  ดำเนินการเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1/2567 (kick-off)และรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โค กระบือ จำนวน  3,876 ตัว  ในช่วงวันที่  9-10  พฤศจิกายน 2567 โดยมีนายศฎายุทธ ไชยะลาด   นายอำเภอบรบือ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย