วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นายสัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดีและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดป่าคนชรา ตำบลหนองปลิงอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน  8 ตัวเพศเมีย จำนวน6ตัว เพศผู้ 2ตัว