วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวพรหมพร จตุพัทธอนันต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และถนนดำเนินนารถ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม