วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสัตวแพทย์หญิง พรหมพร จตุพัทธอนันต์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรมปศุสัตว์อำเภอกุดรังและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกุดรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพิธิ์ ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ ศาลาประชาคมบ้านคูชัย ม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน 10 ตัว เพศเมีย 5 ตัวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัวรวมทั้งหมด 12 ตัวฉีดวัคซีนทั้งหมด 10 ตัว