วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต ๔  และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้าพื้นที่ ตรวจต่ออายุ การเคลื่อนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ e-Privilege Permit สำหรับที่พักซากสัตว์ณ  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม