วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10:00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อนำออกนอกราชอาณาจักร ชนิดสัตว์ โคเนื้อ “T Farm" ในพื้นที่ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม