วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 9 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม